Informacje o mieście Kędzierzyn-Koźle

Przemysłowa tradycja miasta, jego bogata infrastruktura i dynamiczny rozwój sprawiają, że w oczach wielu przedsiębiorców Kędzierzyn-Koźle jest dobrym miejscem do tego, aby osiągnąć sukces w biznesie. Potencjał infrastruktury przemysłowej można wykorzystywać dla rozwoju różnych gałęzi nowoczesnego przemysłu. Obecność wielu zakładów przemysłowych, szczególnie z branży chemii, fotograficznej czy maszynowej, rozbudowana sieć szkół zawodowych oraz średnich o różnych specjalnościach czy zasoby dobrze wykształconych kadr to kolejne, ważne atuty miasta. Położenie w centralnej części Europy, gdzie w niedalekiej odległości (300 - 400 km) znajduje się sześć stolic europejskich: Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Bratysława i Budapeszt oraz lokalizacja na granicy dwóch zróżnicowanych województw - dolnośląskiego i śląskiego, w pobliżu autostrady A4 i niedaleko granicy  z Czechami, otwiera możliwości kooperacji na wielu atrakcyjnych rynkach zbytu. Usytuowanie miasta nad rzeką Odrą daje wielkie możliwości do dalszego, dynamicznego rozwoju gospodarczego przy wykorzystaniu kilkusetkilometrowego szlaku wodnego prowadzącego do zespołu portowego Portu Morskiego Szczecin - Świnoujście. Port odgrywa strategiczną rolę w polskiej gospodarce morskiej. Dla Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec jest najbliższym portem morskim. By podnieść atrakcyjność inwestycyjną władze przygotowały dla przedsiębiorców uchwałę, która umożliwia zwolnienia w podatku od nieruchomości dla podmiotów realizujących nowe inwestycje. Prowadzony jest monitoring terenów i nieruchomości przeznaczonych, czy mogących zostać przeznaczonymi pod ulokowanie działalności gospodarczej. Szczególnie atrakcyjnym jest tutaj obszar tzw. Pola Południowego czyli 76 ha gruntów objętych, działaniem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej pod ulokowanie inwestycji przemysłowych.

Potencjał miasta:

Największa powierzchnia w województwie opolskim - 123,7 km2,

Duże tereny inwestycyjne - Port Rzeczny na Odrze 41,283 ha i tzw. Pole Południowe 76,83 ha,

Bogate tradycje przemysłowe - dominujące branże przemysłu to chemia, sektor maszynowy, fotograficzny

Kompleksowe wsparcie, opieka i pomoc dla inwestorów - Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Wspomaganie nowopowstałych przedsiębiorstw - Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości

Gotowość do świadczenia usług na rzecz sektora MSP -  Instytucje otoczenia biznesu

Przedsiębiorstwa o istotnym znaczeniu dla opolskiej gospodarki – 20 firm z terenu miasta w opolskim Klubie 150.

Możliwość znalezienia kadr o odpowiednich kwalifikacjach  – bliskość szkół wyższych bogata sieć szkół o profilu technicznym na terenie miasta

Bliskość dużych rynków zbytu – kooperantów i dostawców

Bliskość pogranicza - niemieckiego i czeskiego

Ulgi podatkowe – możliwe zwolnienia w podatkach od nieruchomości

Infrastruktura społeczna  – baza hotelowa, gastronomiczna 

Okresowe zwolnienia z podatku CIT – dla terenów objętych działaniem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zapraszamy,  Kędzierzyn-Koźle – miasto możliwości

Film inwestycyjny o mieście Kędzierzyn-Koźle

PARTNERZY PROJEKTU

KONTAKT

Urząd Miasta-Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel. (+48 77) 40-50-311, Tel. (+48 77) 40-50-312, Fax (+48 77) 40-50-385
NIP: 749-00-15-170

e-mail: infoprom@kedzierzynkozle.pl
Oficjalna witryna miasta: www.kedzierzynkozle.pl
Transgraniczny portal gospodarczy: www.miastomozliwosci.eu