Informacje o Republice Czeskiej

  • Powierzchnia RCz wynosi 78.865 km2.
  • Gęstość zaludnienia to 133,5 mieszkańców na km2.
  • Klimat Republiki Czeskiej jest umiarkowany, kontynentalny ze średnią temperaturą roczną od 6,6°C do 9,7°C. Temperatury latem osiągają średnio +20,0 °C, w zimie temperatura spada średnio do -2 °C. Średnie opady roczne wynoszą od 490 do 690 mm.
  • Republikę Czeską zamieszkuje 10,504  mln obywateli (dane z marca 2012 roku). Spośród nich 63,7% stanowi narodowość czeską, 4,9% – morawską, 1,4% – słowacką, 0,4% - polską, 0,2% – niemiecką, 0,0% – romską, 0,1% – śląską. Według wstępnych wyników ostatniego spisu powszechnego z 2011 roku 26% ludności nie podało informacji odnośnie swej narodowości. Z całkowitej ilości ludności zamieszkującej tereny Republiki Czeskiej 1,1% stanowią obywatele Ukrainy, natomiast 0,5% stanowią Wietnamczycy.
Załącznik: 

PARTNERZY PROJEKTU

KONTAKT

Urząd Miasta-Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel. (+48 77) 40-50-311, Tel. (+48 77) 40-50-312, Fax (+48 77) 40-50-385
NIP: 749-00-15-170

e-mail: infoprom@kedzierzynkozle.pl
Oficjalna witryna miasta: www.kedzierzynkozle.pl
Transgraniczny portal gospodarczy: www.miastomozliwosci.eu