Instytucje wsparcia biznesu w Polsce

 • Ministerstwo Rozwoju - www.mr.gov.pl                                                                   
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - www.msz.gov.pl                                                           
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - www.mib.gov.pl                                                                           
 • Ministerstwo Finansów - www.mf.gov.pl                                                                                          
 • Ministerstwo Środowiska - www.mos.gov.pl                                                                               
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.mswia.gov.pl                                          
 • Ministerstwo Skarbu Państwa - www.msp.gov.pl                                                                                      
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi -  www.minrol.gov.pl                                                                    
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu- www.paih.gov.pl                                    
 • Krajowa Izba Gospodarcza - www.kig.pl 
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - www.umwo.opole.pl                                                   
 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - www.ocrg.opolskie.pl     
 • Potencjał eksportowy czesko-polskiego pogranicza - www.potencjal-eksportowy.pl                                                   
 • Izba Gospodarcza „Śląsk“ – www.igsilesia.pl                                                                                         
 • Opolska Izba Gospodarcza – www.oig.opole.pl       
 • Izba Rzemieślnicza w Opolu - www.izbarzem.opole.pl                  
 • Stowarzyszenie „Promocja Przedsiebiorczości“ – www.ssp.opole.pl                                                              
 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy – www.kkpp.pl            
 • Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiebiorczości - www.kkip.com.pl                                                      
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – www.sitpchem.org.pl
 • Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER - www.klasterchemster.pl 
 • Kongregacja Przemysłowo-Handlowa - www.kph.pl
 • Powiatowe Centrum Infromacji Europejskiej i Gospodarczej - www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl                                                                                                      

PARTNERZY PROJEKTU

KONTAKT

Urząd Miasta-Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel. (+48 77) 40-50-311, Tel. (+48 77) 40-50-312, Fax (+48 77) 40-50-385
NIP: 749-00-15-170

e-mail: infoprom@kedzierzynkozle.pl
Oficjalna witryna miasta: www.kedzierzynkozle.pl
Transgraniczny portal gospodarczy: www.miastomozliwosci.eu