Zasady korzystania z portalu

Regulamin polsko-czeskiego transgranicznego portalu gospodarczego www.miastomozliwosci.eu

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z transgranicznego portalu gospodarczego www.miastomozliwosci.eu, którego właścicielem i Administratorem jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32,  47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części Regulaminu:

Regulamin - zbiór treści normujących ogólnie przyjęte zasady postępowania
Portal – elektroniczna platforma gospodarcza o adresie internetowym www.miastomozliwosci.eu
Administrator – zarządzający portalem - Gmina Kędzierzyn-Koźle,
Wizytówka – informacje o firmie w formie prezentacji zawierającej podstawowe dane teleadresowe, adres strony www oraz poczty elektronicznej, dane NIP oraz REGON. W wizytówce pokazywana jest także lokalizacja firmy,  formularz kontaktowy oraz (w razie woli wyrażonej przez przedsiębiorcę) informacje o chęci kooperacji.
Giełda kooperacyjna – miejsce, gdzie przedsiębiorcy pogranicza polsko-czeskiego mogą zamieszczać informacje o chęci podjęcia współpracy – kooperacji.
Kontrahent – jest to prowadzący działalność gospodarczą Przedsiębiorca zamieszczający elektroniczną wizytówkę w Portalu.
 
§ 2

Zawartość treści przekazywanych do zamieszczenia w Portalu (zarówno w prezentacjach firmowych Wizytówek jak Giełdzie kooperacyjnej), nie może być sprzeczna i niezgodna z przepisami prawa, przyjętymi normami etycznymi czy dobrymi obyczajami i zasadami dobrego współżycia społecznego, obowiązującymi na terenie Polski i Czech.  

§ 3

W sytuacji kiedy Administrator stwierdzi fakt naruszenia powyższych zasad może korzystając ze swoich uprawnień wstrzymać publiczną emisję wizytówki przedsiębiorcy lub nawet ją usunąć.

§ 4

Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia treści Wizytówki czy treści ogłoszenia do Giełdy kooperacyjnej, lub ich modyfikacji,  bez podania przyczyny.

§ 5

Administrator jako zarządzający portalem nie odpowiada za zawartość treści wpisywanych przez  przedsiębiorców w Wizytówce i Giełdzie kooperacyjnej, nie ponosi także odpowiedzialności za wszelkie skutki powstałe w wyniku podania przez nich, do zamieszczenia na portalu, nieprawdziwych lub niepełnych danych.  

§ 6

Za treści publikowanych na Portalu ofert odpowiada tylko i wyłącznie przekazujący je  Administratorowi Przedsiębiorca.

§ 7

Zamieszczona w Portalu www.miastomozliwosci.eu Wizytówka musi dotyczyć firmy prowadzącej działalność gospodarczą na terenie Polski lub Czech.
 
§ 8

Administrator i Portal nie biorą udziału w ewentualnych transakcjach i nie pośredniczą we współpracy pomiędzy jego Kontrahentami, nie ponoszą także odpowiedzialności prawnej za ewentualne spory i konsekwencje prawne wynikające ze współpracy nawiązanej dzięki działalności Portalu. Wszelkie nieporozumienia między sobą Kontrahenci rozwiązują samodzielnie.
 
§ 9

Powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie treści znajdujących się na Portalu www.miastomozliwosci.eu, bez zgody Administratora jest zabronione.
 
§ 10

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych, niezbędnymi pracami techniczno-konserwacyjnymi i innymi awariami spowodowanymi siłami natury.
 
§ 11

Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działalności i usług świadczonych przez Portal www.miastomozliwosci.eu, powinny być składane w formie elektronicznej poprzez funkcję "Skontaktuj się z Administratorem", lub w formie pisemnej, poprzez przesłanie listem poleconym na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. (z dopiskiem www.miastomozliwosci.eu - Transgraniczny portal gospodarczy). Rozpatrzenie reklamacji,

bądź odpowiedź na uwagę nastąpi w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. Zgłaszający zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.
 
§ 12

Kontrahenci - Przedsiębiorcy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.

§ 13

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie Portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w Portalu.

PARTNERZY PROJEKTU

KONTAKT

Urząd Miasta-Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Tel. (+48 77) 40-50-311, Tel. (+48 77) 40-50-312, Fax (+48 77) 40-50-385
NIP: 749-00-15-170

e-mail: infoprom@kedzierzynkozle.pl
Oficjalna witryna miasta: www.kedzierzynkozle.pl
Transgraniczny portal gospodarczy: www.miastomozliwosci.eu